Відповідальний партнер

 • Головань і Партнери має унікальний досвід захисту інтересів клієнтів і громадянського суспільства в Конституційному Суді України.
 • Початок фактичної реалізації в Україні права на правову допомогу пов’язується з історичним рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року у справі за конституційним зверненням І.В.Голованя.
 • Саме з 30 вересня 2009 року зусиллями Головань і Партнери кожен отримав можливість користуватися допомогою адвоката під час допиту як свідка чи будь-якого іншого спілкування з представниками держави.
 • Сьогодні в Україні запроваджено інститут конституційної скарги, з якою до Конституційного Суду можна звернутися з клопотанням про перевірку на конституційність положень закону, застосованого у судовому рішенні до заявника.
 • Головань і Партнери систематично надає допомогу клієнтам у конституційних провадженнях.
 • Головань і Партнери безкомпромісно захищають права і інтереси клієнтів, незалежно від влади і могутності правопорушників.
 • Нашими опонентами в суді неодноразово були і є Президент України, Кабінет Міністрів України, міністерства, державні служби та інші органи виконавчої влади.
 • В українських реаліях конфлікти суб’єктів господарювання з державними органами часто поєднуються з порушенням кримінальних проваджень стосовно злочинів у сфері господарської та службової діяльності відносно керівників і власників компаній.
 • Ми здійснюємо комплексний захист клієнта на основі єдиної стратегії і тактики, координуючи позиції і дії в адміністративних процесах та у кримінальних провадженнях.
 • Після набуття Україною незалежності саме Ігор Головань вперше почав розробляти передові юридичні технології захисту бізнесу. Захисту перш за все від дій державних органів, причому не тільки незаконних, але й просто необґрунтованих і несправедливих.
 • Результатом кропіткої роботи стала успішно захищена у 2003 році кандидатська дисертація на тему «Правова робота у механізмі захисту прав суб’єктів підприємництва».
 • Система засобів та методів захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності успішно використовується в нашій роботі і постійно удосконалюється під час практичного застосування.

Відповідальний партнер

 • Адвокати нашого об’єднання мають унікальний досвід адвокатської практики у сфері захисту бізнесу в кримінальних провадженнях, який досягається завдяки:
 • Командному підходу до захисту: наші фахівці мають багаторічній досвід не тільки у сфері кримінального права та процесу, а й також у сферах оподаткування, корпоративного управління, контрактного права, захисту інвестицій, судової практики, представництва у Європейському суді з прав людини та Конституційному Суді України. У кожній справі ми демонструємо командний підхід і це є головним пріоритетом в нашій практиці. Кожен адвокат вкладає у захист клієнта свої унікальні знання, що у системному поєднанні неодмінно призводить до досягнення максимально позитивного результату у справі. Ми не просто знаємо як побудований та працює бізнес, ми живемо в ньому.
 • Проведенню комплексної експертизи в кожній справі: у випадку, коли інтереси компанії, її власника або менеджменту зачіпаються в рамках кримінальних процедур, то фахівцями нашого об’єднання оцінюються ризики у справі та обирається найбільш ефективна тактика захисту для клієнта не тільки з точки зору кримінального права та процесу, а й виходячи з можливості застосування правових інструментів з інших галузей права. Цим досягається максимальна ефективність захисту, який, як показує практика, дуже часто виходить за рамки «боксів» лише Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. Це саме те, що шукає клієнт і що він завжди знаходить в нашому адвокатському об’єднанні.
 • Вмінню вибудовувати сильну та виграшну позицію у захисті у кримінальних провадженнях з «латентною підозрою»: як правило, кримінальні провадження у злочинах, що містять господарську складову, правоохоронними органами розслідуються за так званим «фактом вчинення злочину службовими особами підприємства» без повідомлення про підозру таким службовим особам. Це випадки, коли справа фактично розслідується проти компанії, але ні сама компанія, ні її службові особи не є учасниками кримінального провадження та не мають процесуальних прав у цій справі (подання клопотань про проведення слідчих дій, дослідження доказів, проведення експертиз, допиту свідків тощо). Адвокатами нашого об’єднання роками опрацьовані на практиці ефективні механізми захисту в таких справах. Ми не чакаємо, коли слідчий прийде до керівника компанії з підозрою або рішенням суду про арешт активів, а разом з клієнтом активно робимо свою домашню роботу, - збираємо докази, аргументовано доводимо свою правову позицію та неправоту слідства, проводимо необхідні експертизи, працюємо з фахівцями, свідками та активно використовуємо засоби судового контролю за слідством у суді.
 • Гнучкому підходу у взаємовідносинах з правоохоронними органами: не завжди «жорсткий захист» у кримінальному провадженні призводить до позитивного результату. Звісно, все залежить від суті справи, і коли цього вимагають обставини, ми принципово застосовуємо всі можливі законні механізми захисту клієнта, включаючи оскарження незаконних дій представників держави у суді та ініціювання їх кримінального переслідування. Але, тактика захисту шляхом системного доведення слідству хибності його правової позиції, безпідставності вилучення речей і документів та/або арешту активів, що побудована на коректному відношенні до процесуальних опонентів та практичної демонстрації професіоналізму і наступальності у захисті, призводить щонайменше до повернення процедури слідства до рамок законності. Дуже часто таким результатом є зняття всіх підозр з компанії, її менеджменту або повернення безпідставно вилучених активів.
 • Ви можете бути упевненими у тому, що ми будемо принципово та професійно, а коли цього потребують обставини справи, то й агресивно, битися за ваші права й інтереси щоб зняти з Вас підозру, обвинувачення, захистити ваши активи, а головне, - вашу репутацію і свободу.
 • Головань і Партнери успішно захищає інтереси клієнтів у спорах з державними податковими органами.
 • Результатами нашої роботи є не тільки рішення судів на користь наших клієнтів, але і кримінальні провадження стосовно службовців податкових органів за фактами порушення законних прав та інтересів платників податків.
 • Головань і Партнери здійснює представництво інтересів клієнтів в судах всіх юрисдикцій і рівнів, має успішну практику розгляду звернень до Верховного суду України щодо перегляду рішень вищих спеціалізованих судів.
 • Головань і Партнери успішно представляє інтереси клієнтів під час розгляду справ у третейських судах і міжнародних арбітражах.

Відповідальний партнер

 • Захист прав та інтересів власників об’єктів інтелектуальної власності – виявлення порушень, взаємодія з правоохоронними й контролюючими органами, відшкодування завданих збитків.

Відповідальний партнер

 • Аналіз потреб клієнта та надання рекомендацій щодо вибору найбільш сприятливого механізму досягнення мети, визначеної клієнтом.
 • Аналіз існуючих бізнес-процесів клієнта у сфері надрокористування на предмет їх відповідності вимогам законодавства та надання відповідних висновків з цього приводу.
 • Підготовка документів та юридичний супровід при отриманні спеціальних дозволів на користування надрами.
 • Представництво та забезпечення захисту інтересів клієнта у зносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань надрокористування, включаючи судові спори.
 • Послідовність й обґрунтованість позиції ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ стосовно ефективності інвестиційних спорів доведена успішним захистом інтересів іноземних інвесторів, зокрема й у такому нетиповому питанні, як порушення порядку відшкодування ПДВ з боку держави

Відповідальний партнер

 • Для Головань і Партнери не існує постулату «вичерпності процесуальних можливостей для захисту інтересів клієнтів».
 • В Україні Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, а також практика Європейського суду з прав людини застосовуються як джерело права.
 • Значну роль у захисті адвокатської таємниці, конфіденційності спілкування адвоката з клієнтом відіграє рішення Європейського суду з прав людини від 05 липня 2012 року у справі “Головань проти України”.
 • Головань і Партнери мають багаторічний досвід надання правової допомоги клієнтам у справах, що розглядаються Європейським судом з прав людини, а також у процесі виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.