Відповідальний партнер

 • Головань і Партнери має унікальний досвід захисту інтересів клієнтів і громадянського суспільства в Конституційному Суді України.
 • Початок фактичної реалізації в Україні права на правову допомогу пов’язується з історичним рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року у справі за конституційним зверненням І.В.Голованя.
 • Саме з 30 вересня 2009 року зусиллями Головань і Партнери кожен отримав можливість користуватися допомогою адвоката під час допиту як свідка чи будь-якого іншого спілкування з представниками держави.
 • Сьогодні в Україні запроваджено інститут конституційної скарги, з якою до Конституційного Суду можна звернутися з клопотанням про перевірку на конституційність положень закону, застосованого у судовому рішенні до заявника.
 • Головань і Партнери систематично надає допомогу клієнтам у конституційних провадженнях.
 • Головань і Партнери безкомпромісно захищають права і інтереси клієнтів, незалежно від влади і могутності правопорушників.
 • Нашими опонентами в суді неодноразово були і є Президент України, Кабінет Міністрів України, міністерства, державні служби та інші органи виконавчої влади.
 • В українських реаліях конфлікти суб’єктів господарювання з державними органами часто поєднуються з порушенням кримінальних проваджень стосовно злочинів у сфері господарської та службової діяльності відносно керівників і власників компаній.
 • Ми здійснюємо комплексний захист клієнта на основі єдиної стратегії і тактики, координуючи позиції і дії в адміністративних процесах та у кримінальних провадженнях.
 • Після набуття Україною незалежності саме Ігор Головань вперше почав розробляти передові юридичні технології захисту бізнесу. Захисту перш за все від дій державних органів, причому не тільки незаконних, але й просто необґрунтованих і несправедливих.
 • Результатом кропіткої роботи стала успішно захищена у 2003 році кандидатська дисертація на тему «Правова робота у механізмі захисту прав суб’єктів підприємництва».
 • Система засобів та методів захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності успішно використовується в нашій роботі і постійно удосконалюється під час практичного застосування.

Відповідальний партнер

 • Для Головань і Партнери не існує постулату «вичерпності процесуальних можливостей для захисту інтересів клієнтів».
 • В Україні Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, а також практика Європейського суду з прав людини застосовуються як джерело права.
 • Значну роль у захисті адвокатської таємниці, конфіденційності спілкування адвоката з клієнтом відіграє рішення Європейського суду з прав людини від 05 липня 2012 року у справі “Головань проти України”.
 • Головань і Партнери мають багаторічний досвід надання правової допомоги клієнтам у справах, що розглядаються Європейським судом з прав людини, а також у процесі виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.

Відповідальний партнер

 • Правовий аудит бізнес-процесів щодо виявлення та попередження ризиків кримінального характеру, фактів шахрайства, крадіжок, зловживань службовими особами своїм службовим становищем, корупції тощо.
 • Захист інтересів компаній та їх службових осіб у кримінальному провадженні, у тому числі в рамках застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
 • Представництво компаній як потерпілих й цивільних позивачів у кримінальних провадженнях.
 • Правова підтримка у розслідуваннях, що проводяться правоохоронними або контролюючими органами.
 • Правова допомога під час проведення перевірок контролюючими органами в цілях мінімізації можливих ризиків кримінального характеру, що можуть виникнути за результатами проведення таких перевірок.
 • Головань і Партнери успішно захищає інтереси клієнтів у спорах з державними податковими органами.
 • Результатами нашої роботи є не тільки рішення судів на користь наших клієнтів, але і кримінальні провадження стосовно службовців податкових органів за фактами порушення законних прав та інтересів платників податків.
 • Головань і Партнери здійснює представництво інтересів клієнтів в судах всіх юрисдикцій і рівнів, має успішну практику розгляду звернень до Верховного суду України щодо перегляду рішень вищих спеціалізованих судів.
 • Головань і Партнери успішно представляє інтереси клієнтів під час розгляду справ у третейських судах і міжнародних арбітражах.

Відповідальний партнер

 • Захист прав та інтересів власників об’єктів інтелектуальної власності – виявлення порушень, взаємодія з правоохоронними й контролюючими органами, відшкодування завданих збитків.

Відповідальний партнер

 • Аналіз потреб клієнта та надання рекомендацій щодо вибору найбільш сприятливого механізму досягнення мети, визначеної клієнтом.
 • Аналіз існуючих бізнес-процесів клієнта у сфері надрокористування на предмет їх відповідності вимогам законодавства та надання відповідних висновків з цього приводу.
 • Підготовка документів та юридичний супровід при отриманні спеціальних дозволів на користування надрами.
 • Представництво та забезпечення захисту інтересів клієнта у зносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань надрокористування, включаючи судові спори.
 • Послідовність й обґрунтованість позиції ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ стосовно ефективності інвестиційних спорів доведена успішним захистом інтересів іноземних інвесторів, зокрема й у такому нетиповому питанні, як порушення порядку відшкодування ПДВ з боку держави