• В українських реаліях конфлікти суб’єктів господарювання з державними органами часто поєднуються з порушенням кримінальних проваджень стосовно злочинів у сфері господарської та службової діяльності відносно керівників і власників компаній.
 • Ми здійснюємо комплексний захист клієнта на основі єдиної стратегії і тактики, координуючи позиції і дії в адміністративних процесах та у кримінальних провадженнях.
 • Після набуття Україною незалежності саме Ігор Головань вперше почав розробляти передові юридичні технології захисту бізнесу. Захисту перш за все від дій державних органів, причому не тільки незаконних, але й просто необґрунтованих і несправедливих.
 • Результатом кропіткої роботи стала успішно захищена у 2003 році кандидатська дисертація на тему «Правова робота у механізмі захисту прав суб’єктів підприємництва».
 • Система засобів та методів захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності успішно використовується в нашій роботі і постійно удосконалюється під час практичного застосування.

Відповідальний партнер

 • Правовий аудит бізнес-процесів щодо виявлення та попередження ризиків кримінального характеру, фактів шахрайства, крадіжок, зловживань службовими особами своїм службовим становищем, корупції тощо.
 • Захист інтересів компаній та їх службових осіб у кримінальному провадженні, у тому числі в рамках застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
 • Представництво компаній як потерпілих й цивільних позивачів у кримінальних провадженнях.
 • Правова підтримка у розслідуваннях, що проводяться правоохоронними або контролюючими органами.
 • Правова допомога під час проведення перевірок контролюючими органами в цілях мінімізації можливих ризиків кримінального характеру, що можуть виникнути за результатами проведення таких перевірок.

Відповідальний партнер

 • Захист прав та інтересів власників об’єктів інтелектуальної власності – виявлення порушень, взаємодія з правоохоронними й контролюючими органами, відшкодування завданих збитків.

Відповідальний партнер

 • Аналіз потреб клієнта та надання рекомендацій щодо вибору найбільш сприятливого механізму досягнення мети, визначеної клієнтом.
 • Аналіз існуючих бізнес-процесів клієнта у сфері надрокористування на предмет їх відповідності вимогам законодавства та надання відповідних висновків з цього приводу.
 • Підготовка документів та юридичний супровід при отриманні спеціальних дозволів на користування надрами.
 • Представництво та забезпечення захисту інтересів клієнта у зносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань надрокористування, включаючи судові спори.

Відповідальний партнер

 • Захист інтересів громадян і компаній у зв’язку із проведенням антитерористичної операції та функціонуванням на тимчасово окупованій території України вільної економічної зони «Крим».
 • ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ має унікальний досвід представництва та успішного розгляду справ в Конституційному Суді України.
 • Ми супроводжуємо спори клієнтів в судах всіх юрисдикцій і рівнів, однаково успішно захищаючи інтереси клієнтів в адміністративних, господарських та загальних судах.
 • ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ має успішну практику розгляду звернень до Верховного суду України щодо перегляду рішень вищих спеціалізованих судів.
 • Одним із принципів, покладених в основу нашої професійної діяльності, є відкидання постулату «вичерпності процесуальних можливостей для захисту інтересів клієнтів». Наслідком реалізації цього принципу є усталена практика прийняття позитивних рішень Европейським судом з прав людини на користь клієнтів за участю ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ.
 • Також, успішно представляємо інтереси клієнтів під час розгляду справ у третейських судах і міжнародних арбітражах.
 • Послідовність й обґрунтованість позиції ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ стосовно ефективності інвестиційних спорів доведена успішним захистом інтересів іноземних інвесторів, зокрема й у такому нетиповому питанні, як порушення порядку відшкодування ПДВ з боку держави